Hủy

BISSELL EV675 Robot Vacuum Cleaner for Pet Hair with Self Charging Dock 2503 Black

40 đánh giá
Người bán: Bissell
 • $299.99
 • $92 (Xem chi tiết)
  Chi tiết bảng giá phí mua hộ
  Phí mua hộ pound đầu tiên $25
  Phí mua hộ các pound tiếp theo $40
  Phụ thu hàng hóa đặc biệt
  Hàng hóa đặc biệt bao gồm các sản phẩm của Apple(trừ phụ kiện); máy tính, điện thoại, máy tính bảng và các sản phẩm có giá trị cao trên 200$.
  $27
 • Tỷ giá23842

  $391.99
 • 9,345,826 đ
Giá trên là giá cuối cùng, bạn không cần trả thêm bất kỳ khoản phí nào khác
Bạn đang chọn mua sản phẩm với hàng Prime từ Amazon. Sản phẩm này dự kiến sẽ được Amazon giao đến kho của US Express tại Mỹ trong khoảng 3-4 ngày làm việc. US Express sẽ giao hàng đến tận tay bạn trong vòng từ 7-10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hàng tại kho Mỹ.
 • CHẤP NHẬN THANH TOÁN
 • HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG
 • MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Style:Robot Only The EV675 Robot from BISSELL cleans your floors for you, so you don’t have to! Its Triple-Action Cleaning System utilizes dual edge brushes, a rotating Brush Roll and powerful suction to clean up pet hair and other debris on your floor. It even reaches hard-to-reach spaces like along baseboards and under low furniture. It adapts to clean multiple surfaces, like area rugs, carpet* and hard floors and has smart sensors to detect when it’s approaching stairs or other drop-off points as well as low battery levels so it can return to the dock and recharge. EV675 also has a remote controlled, programmable cleaning schedule so you can control and customize cleans from the comfort of your couch. Lithium Ion battery provides up to 100 minutes of runtime. *Removes most surface debris on carpet per IEC 62929, section 6. 0 using debris. January 2019.