Hủy

ECOVACS OZMO 601 SelfCharging Robot Mop amp Vacuum wSmart Phone App Controls AutoClean Mode 2 Specialized Cleaning Modes Digital Mop for Pet Hair Dirt Dried Liquids amp Hard Floors

77,944 đánh giá
Người bán: Woot
 • $249
 • $38 (Xem chi tiết)
  Chi tiết bảng giá phí mua hộ
  Phí mua hộ pound đầu tiên $18
  Phụ thu hàng hóa đặc biệt
  Hàng hóa đặc biệt bao gồm các sản phẩm của Apple(trừ phụ kiện); máy tính, điện thoại, máy tính bảng và các sản phẩm có giá trị cao trên 200$.
  $20
 • Tỷ giá23836

  $287
 • 6,840,932 đ
Giá trên là giá cuối cùng, bạn không cần trả thêm bất kỳ khoản phí nào khác
Bạn đang chọn mua sản phẩm Prime từ amazon. Sản phẩm này dự kiến sẽ được giao đến bạn trong vòng 12 ngày làm việc nếu bạn thanh toán trong hôm nay. Thời gian giao hàng có thể thay đổi phụ thuộc vào thời gian Amazon giao hàng đến kho US Express tại Mỹ.
 • CHẤP NHẬN THANH TOÁN
 • HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG
 • MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
 • Ecovacs Basic Features: Includes anti-drop & anti-collision sensors, ~120 minute battery life, auto-return charging, durable protective bumpers, air filtration, anti-scratch finish, a large easy-to-empty dustbin, large wheels for climbing thresholds, etc.

 • Advanced Smart Home & App Controls: Use Alexa & Google Home voice commands to start and stop cleanings. Use the Ecovacs Smart App controls to customize, schedule & track cleaning sessions, monitor accessory status & receive error alerts.

 • S-Shape Systematic Cleaning Path: Unlike most robot vacuum cleaners which follow a random path, this uses a systematic back-and-forth cleaning path when cleaning hard-surface floors.

 • OZMO Mopping: Electronic controlled mopping system controls water flow for an optimized mopping experience. Perfect for hard surface floors, dirt, dried liquids, etc.

 • 1 Year Warranty, plus Accessories: Includes (1) charging station (1) remote control, (4) side brushes, (2) washable/ reusable microfiber cleaning clothes, (2) sponge & high efficiency air filters, (1) main brush & fantastic customer support. Note, we can not guarantee after-sales service to customers outside the United States.