Hủy

ELEGOO UNO Project Super Starter Kit with Tutorial and UNO R3 Compatible with Arduino IDE

2,564 đánh giá
Người bán: ELEGOO
 • $36.99
 • $16 (Xem chi tiết)
  Chi tiết bảng giá phí mua hộ
  Phí mua hộ pound đầu tiên $12
  Phí mua hộ các pound tiếp theo $4
 • Tỷ giá23954

  $52.99
 • 1,269,322 đ
Giá trên là giá cuối cùng, bạn không cần trả thêm bất kỳ khoản phí nào khác
Bạn đang chọn mua sản phẩm với hàng Non-Prime từ Amazon. Sản phẩm này dự kiến sẽ được Amazon giao đến kho của US Express tại Mỹ trong khoảng 6-10 ngày làm việc. US Express sẽ giao hàng đến tận tay bạn trong vòng từ 10-15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hàng tại kho Mỹ.
 • CHẤP NHẬN THANH TOÁN
 • HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG
 • MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Component listing: 1pcs UNO R3 Controller Board 1pcs LCD1602 Module ( with pin header) 1pcs Breadboard Expansion Board 1pcs Power Supply Module WARNING: Pls. do not use the voltage higher than 9V 1pcs Joystick Module 1pcs IR Receiver 1pcs Servo Motor (SG90) 1pcs Stepper Motor 1pcs ULN2003 Stepper Motor Driver Board 1pcs Ultrasonic Sensor 1pcs DHT11 Temperature and Humidity Module 1pcs 9V Battery with DC 1pcs 65 Jumper Wire 1pcs USB Cable 1pcs Active Buzzer 1pcs Passive Buzzer 1pcs Potentiometer 1pcs 5V Relay 1pcs Breadboard 1pcs Remote 1pcs Tilt Switch 5pcs Button (small) 1pcs 1 digit 7-segment Display 1pcs 4 digit 7-segment Display 5pcs Yellow LED 5pcs Blue LED 5pcs Green LED 5pcs Red LED 1pcs RGB LED 2pcs Photo resistor 1pcs Thermistor 2pcs Diode Rectifier (1N4007) 2pcs NPN Transistor (PN2222) 1pcs IC 74HC595 120pcs Resistor 10pcs Female-to-male DuPont Wire.