Hủy

ELEGOO UNO Project Super Starter Kit with Tutorial and UNO R3 Compatible with Arduino IDE

1,098 đánh giá
Chào bạn, hiện tại US Express sẽ chưa hỗ trợ đối với các sản phẩm có biến động giá mạnh, các sản phẩm cũ, hàng tân trang và các sản phẩm không có sẵn trong kho của Amazon để đảm bảo có chất lượng trải nghiệm người dùng tốt nhất. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, bạn có thể liên lạc với bộ phận cksh của chúng tôi(1900 633 600) để được hỗ trợ kịp thời.
  • CHẤP NHẬN THANH TOÁN
  • HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG
  • MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Component listing: 1pcs UNO R3 Controller Board 1pcs LCD1602 Module ( with pin header) 1pcs Breadboard Expansion Board 1pcs Power Supply Module WARNING: Pls. do not use the voltage higher than 9V 1pcs Joystick Module 1pcs IR Receiver 1pcs Servo Motor (SG90) 1pcs Stepper Motor 1pcs ULN2003 Stepper Motor Driver Board 1pcs Ultrasonic Sensor 1pcs DHT11 Temperature and Humidity Module 1pcs 9V Battery with DC 1pcs 65 Jumper Wire 1pcs USB Cable 1pcs Active Buzzer 1pcs Passive Buzzer 1pcs Potentiometer 1pcs 5V Relay 1pcs Breadboard 1pcs Remote 1pcs Tilt Switch 5pcs Button (small) 1pcs 1 digit 7-segment Display 1pcs 4 digit 7-segment Display 5pcs Yellow LED 5pcs Blue LED 5pcs Green LED 5pcs Red LED 1pcs RGB LED 2pcs Photo resistor 1pcs Thermistor 2pcs Diode Rectifier (1N4007) 2pcs NPN Transistor (PN2222) 1pcs IC 74HC595 120pcs Resistor 10pcs Female-to-male DuPont Wire.