Hủy

Posture Corrector for Men and Women KarmaRebirth Back Brace with Fully Adjustable Straps Shoulder

158 đánh giá
Người bán: KARMA REBIRTH
 • $21.29
 • $8 (Xem chi tiết)
  Chi tiết bảng giá phí mua hộ
  Phí mua hộ pound đầu tiên $8
 • Tỷ giá23842

  $29.29
 • 698,332 đ
Giá trên là giá cuối cùng, bạn không cần trả thêm bất kỳ khoản phí nào khác
Bạn đang chọn mua sản phẩm với hàng Non-Prime từ Amazon. Sản phẩm này dự kiến sẽ được Amazon giao đến kho của US Express tại Mỹ trong khoảng 6-10 ngày làm việc. US Express sẽ giao hàng đến tận tay bạn trong vòng từ 7-10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hàng tại kho Mỹ.
 • CHẤP NHẬN THANH TOÁN
 • HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG
 • MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
BRAND CONCEPT PRODUCT UPGRADE Upgrade1:Built-in 12 deep sea magnets to promote back blood circulation and relieve back pain. Upgrade2:Built in two pieces of aluminum to provide strong support for the lower back while the older posture corrector can not provide Upgrade3:With the shoulder cushion, avoid rubbing your shoulders and underarms. Our posture corrector is more comfortable to wear. Read more WEARING ATTENTION Attention1:Place the velcro of the shoulder strap face up and through the metal buckle of the posture corrector Attention2:Place the side with the fluff of the big waist belt outward while wearing the posture corrector Attention3:Cover the shoulder cushion on the shoulder strap after adjusting the position of the shoulder strap. Read more Mainly made of diving materials. Diving materials are healthy, skin-friendly and lightweight Making you comfortable to wear With nylon firmware The waist and shoulder of our posture corrector are assembled with nylon firmware Make it easy to adjust the size Wtih elastic waistband The waist of our posture corrector is equiped with elastic waistband Make it easy to adjust the waist tightness With metal buckle Equiped with metal buckles. Make our posture corrector stronger and more durable