Hủy

Posture Corrector for Men and Women KarmaRebirth Back Brace with Fully Adjustable Straps Shoulder

198 đánh giá
Chào bạn, hiện tại US Express sẽ chưa hỗ trợ đối với các sản phẩm có biến động giá mạnh, các sản phẩm cũ, hàng tân trang và các sản phẩm không có sẵn trong kho của Amazon để đảm bảo có chất lượng trải nghiệm người dùng tốt nhất. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, bạn có thể liên lạc với bộ phận cksh của chúng tôi(1900 633 600) để được hỗ trợ kịp thời.
  • CHẤP NHẬN THANH TOÁN
  • HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG
  • MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
BRAND CONCEPT PRODUCT UPGRADE Upgrade1:Built-in 12 deep sea magnets to promote back blood circulation and relieve back pain. Upgrade2:Built in two pieces of aluminum to provide strong support for the lower back while the older posture corrector can not provide Upgrade3:With the shoulder cushion, avoid rubbing your shoulders and underarms. Our posture corrector is more comfortable to wear. Read more WEARING ATTENTION Attention1:Place the velcro of the shoulder strap face up and through the metal buckle of the posture corrector Attention2:Place the side with the fluff of the big waist belt outward while wearing the posture corrector Attention3:Cover the shoulder cushion on the shoulder strap after adjusting the position of the shoulder strap. Read more Mainly made of diving materials. Diving materials are healthy, skin-friendly and lightweight Making you comfortable to wear With nylon firmware The waist and shoulder of our posture corrector are assembled with nylon firmware Make it easy to adjust the size Wtih elastic waistband The waist of our posture corrector is equiped with elastic waistband Make it easy to adjust the waist tightness With metal buckle Equiped with metal buckles. Make our posture corrector stronger and more durable